top of page
IMG_2272.jpg

MANAGING COMITTEE

Shri Bhailalbhai Patel

President

Shri Jagdeepbhai Rana

Convener

Col. Sanjiv Shukla

Manager

Shri Ashokbhai Patel

Secretary

Shri Manishbhai Mehta

Treasurer

DOE Nominee

Mrs. Anuradha Joshi

Principal, Sardar Patel Vidyalaya

Mr. Anil Ku Kispotta

GBSSS, Bhati Mines

bottom of page